Page 4 - 1/2021 Slovenský RYBÁR
P. 4

F
       N
      I INFOBLOK
             OK
            L
         OB
      SLNKO               KALENDÁR
      VÝCHOD / ZÁPAD           JANUÁR


                        1 Pi Nový rok, Deň vzniku SR
                          2 So Alexandra, Karina, Karin, Sandra
                         3 Ne Daniela, Radmila
     DÁTUM  VÝCHOD KULMINÁCIA ZÁPAD
     1. 1.  7.36  11.47  15.58     4 Po Drahoslav
     10. 1.  7.34  11.51  16.09     5 Ut Andrea, Artúr
     20. 1.  7.26  11.54  16.23     6 St Traja králi, Antónia  
     31. 1.  7.14  11.57  16.40     7 Št Bohuslava, Atila       JANUÁR 2021, ROČNÍK 22
                         8 Pi Severín           VYDAVATEĽ:
                          9 So Alex, Alexej, Alexia    Slovenský RYBÁR, s. r. o.
                         10 Ne Dáša, Dalimil        J. Kráľa 1
                                            974 01 Banská Bystrica
      MESIAC               11 Po Malvína           IČO: 36390313
                                            Ročník: 22, číslo: 1/2021,
                        12 Ut Ernest, Ernestína, Erna   dátum vydania: 23. 12. 2020
      VÝCHOD / ZÁPAD           13 St Rastislav, Rastislava    mesačník
                        14 Št Radovan, Radovana      REDAKCIA:
                                            Slovenský RYBÁR
                         15 Pi Dobroslav, Dobroslava    P. O. BOX č. 9
                         16 So Kristína          050 01 Revúca
                         17 Ne Nataša, Antal        0918 632 126
     DÁTUM  VÝCHOD KULMINÁCIA ZÁPAD                      redakcia@slovenskyrybar.sk
                                            ŠÉFREDAKTOR:
     1. 1.  18.17   1.24  9.32      18 Po Bohdana          Pavel Hoza
     10. 1.  4.42  9.08  13.26     19 Ut Mário, Sára         REDAKTOR:
     20. 1.  10.57  17.35  0.00      20 St Dalibor, Sebastián     Patrik Kuvik
     31. 1.  19.52  1.55  9.00                        0905 896 610
                         21 Št Vincent, Vincencia     clanky@slovenskyrybar.sk
                         22 Pi Zora            INZERCIA:
                         23 So Miloš            Ing. Iveta Lacová
                                            0918 632 126
                         24 Ne Timotej, Timotea, Timon, Timea reklamy@slovenskyrybar.sk
      SVITANIE               25 Po Gejza            PREDPLATNÉ:
                                            Beáta Sikorská
      SÚMRAK                26 Ut Tamara           0917 685 851
                                            predplatne@slovenskyrybar.sk
                        27 St Bohuš            ZASIELANIE TOVARU Z OKFISH.SK:
                        28 Št Alfonz, Alfonzia       Milan Micsky
                        29 Pi Gašpar, Pribina       0915 830 641
                                            zasielkova@slovenskyrybar.sk
                         30 So Ema, Emma, Jasna      GRAFICKÉ SPRACOVANIE
                         31 Ne Emil, Emilián, Emiliána   A LITOGRAFIA:

     DÁTUM    SVITANIE  SÚMRAK                       Grafické štúdio SR
                                            Annamária Hozová
     1. 1.     6.59    16.35                        Renáta Kováčová
     10. 1.    6.58    16.44                        0907 670 725
     20. 1.    6.52    16.58                        grafi k@slovenskyrybar.sk
     31. 1.    6.40    17.14   AKTIVITA RÝB               ELEKTRONICKÁ VERZIA:
                        malá  priemerná  vysoká
                                            www.online.slovenskyrybar.sk
                       VYSVETLIVKY                INTERNETOVÁ ADRESA:
                        Prvá štvrť  Nov  Posledná štvrť  Spln www.slovenskyrybar.sk
                                            www.OKfi sh.sk
                                            www.superclny.sk
                                            OSVIT A TLAČ:
     V JANUÁRI NA RYBY? RADŠEJ NA RYBAČKU!                    NEOGRAFIA Martin,
     Prvý mesiac v roku je na chytanie rýb asi najjalovejší. Podmienky bývajú totiž najmenej priaznivé... Ak je zima tuhá, tak väčšina stojatých či pomaly tečú- z dodaných predlôh
     cich vôd je zamrznutá. Mráz zachádza za nechty, štípe líca a fľaštička na zohriatie býva žalostne malá. Ale pobyt v prírode stojí za to! Všade okolo ticho,
     pokoj, majestátna príroda a žiadne vládne tlačovky. Perfektne zrelaxujete aj bez úlovku! DISTRIBÚCIA:
                                            Rozširuje v SR: Mediaprint-Kapa
       DOBA LOVU Pstruhové:      Lipňové:      Kaprové:       Pressegrosso, a.s., predajne s rybársky-
             zákaz lovu všetkých rýb zákaz lovu všetkých rýb 6. – 21. h mi potrebami a súkromní distribútori.
      HÁJENÉ DRUHY hlavátka podunajská, lipeň tymiánový, mieň sladkovodný, ploska pásavá, pstruh jazerný,  Rozširuje v ČR: Mediaprint & Kapa,
             pstruh potočný, sih peleď, sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, zubáč volžský a všetky  predajne s rybárskymi potrebami.
             celoročne chránené druhy                   Objednávky na predplatné v SR prijíma
                                            redakcia (písomne i telefonicky).
                                            Telefón: +421 917 685 851
                                            E -mail: predplatne@slovenskyrybar.sk
     Uverejnené názory v tomto magazíne sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Vyhradzujeme si právo na výber, krátenie  Ev. číslo: 2886/09
     a redakčnú úpravu príspevkov tak, aby nezmenili zmysel. Vyjadrujú stanovisko autora, nie redakcie. V článkoch a reklamách  ISSN 1335-9274
     môžu byť uvedené slangové rybárske výrazy. Právo dopisovateľov, ktorí si želajú ostať v anonymite, rešpektujeme, nepodpísané  FOTO NA TITULKE:

     listy a listy bez adresy neuverejňujeme. Za uverejnenú reklamu a inzerciu zodpovedá inzerent. Publikované príspevky honoruje- Peter Hofierka

     me podľa sadzobníka vydavateľa, resp. dohovoru autora s redakciou. Nevyžiadané rukopisy, fotografie, DVD a CD nevraciame.  Zásielková služba a reklamy neprešli
     Žiadame vás, aby ste vo svojich príspevkoch a listoch uvádzali svoje meno a priezvisko, adresu a prípadne aj telefónne číslo, na  redakčnou jazykovou úpravou.
     ktorom sa môžeme s vami skontaktovať. Problémom sa venujeme len na stránkach Slovenského RYBÁRA. Privítame aj reakcie  V textoch sa používajú rybárske
     na uverejnené názory a praktické odborné stanoviská.             slangové výrazy.
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9